Affaldssortering for erhverv

Det skal du huske

Med indgangen til 2023 er der nye krav til erhvervslivet, når det kommer til affaldssortering. Det er nemlig blevet et krav, at husholdningslignende affald skal sorteres, ligesom det skal i private husholdninger. Det kræver en omstilling fra den måde, de fleste virksomheder gjorde det før, til den nye måde, hvor der skal sorteres i 10 nye såkaldte affaldsfraktioner.

Dog er det i skrivende stund ikke alle kommuner, der har faciliteterne til at håndtere alle 10 affaldsfraktioner, der er på tale, og derfor er det ikke alle kommuner, som endnu har effektueret denne findelte affaldssortering.

Måske har din virksomhed altså lidt længere at løbe på, inden affaldssorteringen for alvor skal i gang, men den tid kommer, og det er en fordel at være klar.


Formålet med affaldssortering

Formålet med sorteringskriterierne for husholdningslignende affald er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

Herunder kan du se miljøstyrelsens vejledninger til korrekt sortering af affald i hhv. en kantine, i et køkken og på et kontor.

Covid-19 information

Som følge af Covid-19 oplever vi lige nu stor efterspørgsel efter diverse værnemidler – som engangshandsker, hånddesinfektion, forklæder mv. Dette betyder desværre også, at vi i øjeblikket ikke kan overholde vores normale leveringsterminer på disse produkter.

Vi håber på forståelse.