Leverandørservice

Leverandørservice er et automatisk betalingssystem som administreres af PBS Danmark A/S. Systemet sikrer, at vi som leverandør, efter aftale med dig, kan trække vort tilgodehavende direkte fra kontoen i dit pengeinstitut.

Fordele ved Leverandørservice

  • Slip for manuel betaling af fakturaer
  • Spar administrativ tid
  • Alle fakturaer trækkes automatisk på forfaldsdatoen
  • Kreditnotaer modregnes automatisk i fremtidige fakturaer eller indsættes på kontoen

Har du spørgsmål til leverandørservice, så kontakt kundeservice på tlf. 96341300.

Covid-19 information

Som følge af Covid-19 oplever vi lige nu stor efterspørgsel efter diverse værnemidler – som engangshandsker, hånddesinfektion, forklæder mv. Dette betyder desværre også, at vi i øjeblikket ikke kan overholde vores normale leveringsterminer på disse produkter.

Vi håber på forståelse.