Leverandørservice

LeverandørService er et automatisk betalingssystem som administreres af PBS Danmark A/S. Syste¬met sikrer, at vi som leverandør, efter aftale med dig, kan trække vort tilgodehavende direkte fra kontoen i dit pengeinstitut.