Nye afgifter

01-01-2020
Tredobling af afgifterne på bæreposer og engangsservice i forhold til gældende niveau

Der lå i den nye finanslov et forslag om at ændre afgiften på områderne emballager, poser og engangsservice. Dette lovforslag er nu endeligt vedtaget og træder I kraft den 1. januar 2020. Det betyder, at alle varer som i dag er belagt med afgift, og som faktureres fra 1. januar og frem, vil bliver pålagt de nye afgifter.

Der er ikke indført en differentieret afgift I forhold til bæredygtige produkter.