Karriere

Ønsker du en karriere i en af rengøringsbranchens førende virksomheder?
Karriere

Ny kunde

  • Rekvirer konsulentbesøg
  • Bliv ringet op
  • Modtag vores materiale
  • Oprettes som webkunde

+45 96 34 13 00

Ny kunde

Det Sociale Indeks

Det Sociale Indeks administreres af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Det Sociale Indeks er et dialog- og ledelsesværktøj til at arbejde med socialt engagement og rummelighed.

Vi har valgt at arbejde med Det Sociale Indeks, for at arbejde struktureret og systematisk med vores sociale liv og engagement i virksomheden. Dermed har vi også fået taget stilling til en vifte af forskellige forhold, som ellers var kommet op ad hoc som enkeltsager. Det er vigtigt, at der er en reel medarbejder involvering, som sikrer, at alle bliver hørt og forankringen i virksomheden hermed øges.

Vi har blandt andet valgt at gennemføre et medarbejderarrangement for alle medarbejdere med ekstern HR-konsulent som tovholder/proces- ansvarlig. Formålet var at sikre et endnu bedre samarbejde mellem medarbejdere/afdelinger på tværs af virksomheden, samt få opstillet konkrete ønsker om forbedringer/ændringer mellem de enkelte afdelinger.

Nedenstående finder du en række eksempler på, hvad der er kommet ud af arbejdet med Det Sociale Indeks:

·        Ny hjemmeside blandt andet med fokus på medarbejdere/de

         bløde værdier

·        Ergoterapeut kommer med råd og vejledning

·        Blå bog på intranettet

·        Yderligere fokus på uddannelse

·        Hjælp til rygestop

·        Der udarbejdes seniorpolitik

·        Der gennemføres flere individuelle samtaler som supplement til de

         årlige medarbejdersamtaler.